Sklep z biżuterią Maja

REGULAMIN

Regulamin

I Informacje ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem maja.biz.pl
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem sklepu maja.biz.plzwanym również Sprzedającym jest:

 

Stanisław Babiarz „Maja”
Ul Janowiecka 65
62-100 Wągrowiec
NIP- 871-148-36-23
REGON 364580113

mail: majabiz@wp.pl

tel. +48 512312041

 1. Wszystkie produkty sprzedawane przez Stanisław Babiarz „Maja” są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej majabiz.pl
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
 5. a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 6. b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. c) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego maja.biz.pl
 8. d) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem plza pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 9. e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Stanisław Babiarz „Maja”, a Klientem, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego pl
 10. f) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 11. g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym maja.biz.pl niezbędne jest:
 • dodanie wybranego produktu do koszyka
 • wybór rodzaju płatności
 • wpisanie adresu dostawy
 • złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMÓW”
 1. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz zostaje poinformowany o łącznej cenie zamówienia.
 2. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych i nie obejmuje wysyłki.
 4. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firm przewozowych.
 5. Przy odbiorze produktu, nabywca powinien w obecności osoby wydającej towar, sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna oraz nie posiada żadnych uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy sporządzić w obecności przewoźnika, protokół uszkodzenia przesyłki.
 6. Wszelkie pytania Klient powinien kierować do obsługi sklepu  internetowego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: majabiz@wp.pl

III Formy płatności

 1. Klient powinien dokonać opłaty za zamówienie w ciągu 3 dni od jego złożenia.
 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
 • przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym , nr konta do przelewu:79 1140 2004 0000 3902 7522 7270; realizacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy
 • płatności za pośrednictwem Przelewy24- Klient opłaca zakupy w trakcie składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego majabiz.pl, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem: majabiz@wp.pl

Zwracany przez Klienta produkt, powinien zostać odpowiednio zabezpieczony  przed uszkodzeniami  w trakcie transportu.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają klienta.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres :

Stanisław Babiarz „Maja”
Ul Janowiecka 65
62-100 Wągrowiec

V Gwarancja

Wszystkie oferowane przez stronę maja.biz.pl produkty, objęte są gwarancją na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

Reklamacji nie podlega:

 • naturalne zużywanie się produktu
 • użytkowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • niewłaściwa pielęgnacja
 • uszkodzenia mechaniczne
 • produkty z wadami jawnymi, o których kupujący wiedział w dniu zakupu.

„Maja” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzedawanego produktu.

Reklamowany towar wraz z dokładnym opisem zgłoszenia reklamacji należy wysłać na adres:


Stanisław Babiarz „Maja”
Ul Janowiecka 65
62-100 Wągrowiec

„Maja” rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu.

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się z przesłaniem pełnowartościowego produktu na adres podany przez Klienta. Jeśli wymiana nie będzie możliwa Sprzedawca dokona zwrotu należności na konto Kupującego w terminie 14 dni roboczych.

VI Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedający.

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.